×

مرورگر شما نیاز به بروزرسانی دارد

کاربر گرامی، از آنجا که مرورگرهای قدیمی قادر به اجرای متدهای جدید برنامه نویسی نیستند، جهت استفاده بهتر از این سایت، مرورگر خود را به جدیدترین نسخه بروزرسانی کنید:

برو به صفحه آپدیت مرورگر

مبانی معرفتی مهدویت

نویسنده: اصغر طاهرزاده
تاریخ انتشار: شنبه ۸ آذر ۹۳
دسته‌بندی: نبی، امام، امام زمان(عج)، مهدویت، معارف دینی، انسان‌شناسی (معرفت نفس)،

فهرست مطالب

مقدمه ناشر. 11

امام زمان قلب عالم هستي... 15

امام‌زمان(عج) يك حقيقت معنوي.. 18

شناخت امام، شناخت يك حقيقت.. 19

امام واسطة فيض بين خدا و مخلوقات.. 20

امامِ غايب و نه مخفي.. 23

معني«واسطة فيض بودن». 24

فرق «حضور» با «ظهور». 25

غايبِ حاضر 28

امام(ع) حاكم بر تن خود هستند. 29

مبنا و چگونگي رؤيت امام(ع) 31

امام عين انسانيت است.. 32

امام زمان يا قلب كلّ. 35

اوغايب نيست، ما غايبيم. 43

نحوه حضور حضرت حجت در هستي... 45

مباني نظري امامت.. 49

امام يا اَصْلُ‌الانسان. 51

«انسانيت»؛ واقعيتي غير محسوس... 53

انسانيت از مقولة وجود است.. 55

انسانيت؛ حقيقت يا اعتبار؟. 57

مقامات انساني.. 61

معني «كَوْنِ جامع» بودن انسان. 64

توسّل به ولايت ائمه(ع) يا طريقة ارتباط با غيب عالم. 65

چگونگي رابطة امام‌زمان(عج) با عالم. 68

نحوة رؤيت حضرت(ع) 69

حضرت(ع) بدن خود را ايجاد مي‌كنند. 73

ختم نبوت و ختم ولايت.. 74

بركات توجه به امام‌زمان(عج) 76

يقين؛ مقدمة تحقّق و ايجاد. 78

بركات ارتباط قلبي با امام‌زمان(عج) 81

نحوه ظهور حضرت حجت... 85

موجود بودنِ موعود. 88

غايتِ مفقود، محال است.. 89

شيعه، هر روز با امام زمانش ارتباط دارد. 93

نحوة تحقق ظهور 94

امام(ع) چگونه مي‌آيند؟. 96

ظهور؛ مثل ارتباط با خدا 100

عوامل رفع حجاب.. 102

دو نوع دينداري در زمان غيبت.. 103

شكستن شيشة عمر ديو جهانِ امروز 104

صورت خدايي آينده جهان. 106

بايد فراتر از عصر فكر كرد. 108

ما در كجاي تاريخ ايستاده‌ايم؟. 109

عالَم امام زمان(عج) يا اوضاع عالم، پس از ظهور 110

خدا همه كارة جامعه مي‌شود. 113

چون نبودي فاني اندر پيش من؟. 113

انتظارِ منطقي، راه‌گشا است.. 116

چراغ هاي هدايت درآخرالزمان. 118

مقام و تأثير حضرت حجت... 121

محروميت بزرگ و پيشگيري از خطر 128

در هر شرايط بايد ديندار بود. 129

امام، مظهر ولايت تشريعي و تكويني خداوند. 130

انسانيت، يك حقيقت وجودي است.. 132

هيچ عمل خيري بدون امام پذيرفته نيست.. 133

ملاك انسانيت.. 135

امام؛ مغز عالَم هستي است.. 137

امام؛ قلب عالَم هستي است.. 138

كمال انساني در همة ابعاد. 140

بصيرت حقيقي.. 142

امام زمان(عج) حامل جميع اسماء الهي است.. 144

امام زمان(عج) عامل بقاء عالم. 147

نقش واسطة فيض بودن امام زمان(عج) 150

جدايي جبهة حق از باطل، كمال زندگي زميني.. 151

اميد به آينده روشن جهان، اميد به واقعيتي مسلّم. 152

انتظار، عامل اميد و پايداري.. 153

خطر غفلت از ايده‌آل‌هاي ديني.. 156

خداوند زندگي ديگري را براي ما اراده كرده است.. 157

تغيير مبادي ميل. 159

سالكان مسلّح. 159

امـام زمـان، مرشدِ حقيقي سالکان راستين.. 163

عهد با امام زمان(عج) 167

تصور صحيح از مقام امام(ع) 168

تفاوت مَجْلا با مشهد. 169

نظر به امام‌معصوم، عامل نجات از پوچي‌.. 171

حقيقت آدميت، ظرف تجلّي همة اسماء الهي.. 171

شرط قبول ارشاد از امام(ع) 174

معني مقام خليفة اعظم حق.. 175

تصوري قابل قبول از مقام امام. 177

امام(ع)، مسير هدايت انساني.. 179

معني رؤيت مقام حضرت(ع) 180

شهود جمالِ وجه الله... 182

نحوه‌هاي متفاوت رؤيت حضرت(ع) 184

بركات ظهور اجتماعي حضرت(ع) 186

شفاعت امام زمان(عج) 187

رضايت امام(ع) لطف خداست.. 190

 

مقدمه ناشر

 

باسمه تعالي

 

وجود مقدس حضرت حجت(عج) آن‌چنان پر رمز و راز است كه هرگز نمي‌توان در شناخت او به يك منظر بسنده كرد، هزاران نگاه نياز است تا شمه‌اي از آن حقيقتِ «واسطة فيض بين ارض و سماء» را بتوان نگريست و به مقام افتخارآميز شناخت حجت خدا وارد گشت و اميدوار مژدة آن ذوات مقدس بود كه براي عارفانِ به حقشان، بركات زيادي را قائل‌اند.

در سلسله بحث‌هاي استادطاهرزاده درباره حضرت‌حجت(ع) تلاش شده تا آن‌جا كه ممكن است در اين وادي تلاش شود و خواننده تا حدّي به عظمت چنين وجودي در هستي پي ببرد و سعي كند در راستاي شناخت امام‌زمان(عج) نهايت تلاش را بنمايد و با اطلاعات سطحي موضوع شناخت امام(ع) را تقليل ندهد،دراين كتاب تا آن‌جاكه ممكن بوده تلاش شده از خلال نصوص و روايات و با تبيين مباني كلامي و عرفاني آن‌ها، پيام روايات روشن شود.

 

در اين كتاب كه اولين كتاب از سلسله بحث‌هاي استاد دررابطه بامباحث مهدويت است مباحث زير را خدمتتان عرضه مي‌داريم:

1- امام‌زمان(عج)، قلب عالَم هستي؛ در اين بحث سعي شده خوانندة محترم تصور صحيحي از وجود مقام آن حضرت(ع) در هستي، به‌دست آورد.

2- نحوة حضور حضرت حجت(عج) در هستي؛ در اين بحث خوانندة محترم متوجه دلايل عقلي وجود حضرت‌حجت(ع) و نحوة حضور آن حضرت در هستي مي‌شود.

3- نحوة ظهور حضرت‌حجت(ع)؛ در اين بحث علاوه بر توجه به دليلي عقلي ديگر بر وجود حضرت حجت(ع) به معني ظهور توجه شده است.

4- مقام و تأثير حضرت حجت(ع)؛ در اين بحث نقش و حضور فعّال حضرت در زمان غيبت مورد بررسي قرار گرفته است.

5- امام‌زمان(عج)، مرشدِ سالكان حقيقي؛ در اين بحث مقام وِلايي حضرت مدّ نظر قرار گرفته و اين‌كه شناخت امام(ع) خودبه‌خود يك نحوه سلوك و سير به‌سوي حقايق عالمِ غيب را به همراه دارد.

 

اميد است توانسته باشيم در شناخت وجود مقدسي كه مقصد انبياء و اولياء بوده است گامي برداشته باشيم و بدانيم وقتي به ما دستور شناخت آن مقام داده شده است پس در راستاي شناخت صحيح آن حضرت بايد نهايت تلاش را انجام داد، چراكه اگر تصور ما صحيح شد، مسلم مسئله را تصديق خواهيم كرد، آن‌هم به همان صورتي كه واقع است.

نكته‌اي كه توجه به آن در طول مباحث مطرح شده در اين كتاب، لازم است مدّ نظر قرار گيرد دقت به نكاتي است كه به ظاهر در مباحث مختلف تكرار شده‌است، در حالي كه اگر با دقت، آن موضوعِ به ظاهر تكراري را مدّ نظر قرار دهيد، آن موضوع، مقدمه قرار گرفته تا نتيجة جديدي به مبحث قبلي اضافه شود.

 

انتشارات لُبّ الميزان

 

 

 

 

تاریخ انتشار: 1386
انتشارات:گروه فرهنگی المیزان

از اینجا دانلود کنید:

نمایش نسخه چاپی

    دیدگاه‌ها