بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جلسه دوم: تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی---- راه‌های ظهور قیامت