بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جلسه سوم: تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی---- راهی به سوی یوم الفصل