بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جلسه چهارم: تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی---- جایگاه «یوم الفصل» در سلوک