بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جلسه پنجم: تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی---- ماوراء این دنیا، افقی در پیش است