بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جلسه ششم: تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی---- ابدیت و معنای حضور در «خود» و در «جهان»