بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جلسه هشتم: تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی----«یوم الفصل» و مقام ظهور گشودگی ذات انسان