بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جلسه نهم: تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی----اصیل‌ترین و نهایی‌ترین «بودن»