بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

جلسه دهم: تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره‌های قدسی---- «خود» باشید و «خود» شوید