بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۷ اردیبهشت ۱۳۶۸-نامه به آقای علی مشکینی (انتخابات حوزه علمیه قم)