بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

زمان و مکان جلسات

تفسیر قرآن

تفسیرسوره تغابن

زمان:شنبه ها - قبل از نماز جماعت مغرب و عشاء . ساعت۱۸

مکان:اصفهان - سه راه سیمین - مسجد انبیاء

 

شرح دعا واحادیث 

 ای هشام  (این جلسات تا مهرماه۱۴۰۳ تعطیل میباشد)

زمان:دوشنبه ها -  بعداز نماز جماعت مغرب و عشاء 

مکان: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن - خیابان قائمیه - گلزار 1 - مسجد خدیجه کبری