بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف ..................... که در شیشه بماند اربعینی

شماره پرسش: ۳۱۷۳۰
تاریخ ارسال پرسش: ۱۱:۳۱:۴۶ ۱۴۰۰/۷/۴
دسته بندی ها: بدون دسته بندی
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی