بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

فعل انسان مربوط به خود انسان است

شماره پرسش: ۳۱۹۸۱
تاریخ ارسال پرسش: ۰۷:۵۱:۵۱ ۱۴۰۰/۹/۷
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی