بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

معنای حضور در انتخابات با نظر به افقی بسی بالاتر از امور روزمرّه

شماره پرسش: ۳۶۸۵۹
تاریخ ارسال پرسش: ۲۰:۰۱:۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی