بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

تفسیر آیه" و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی" و ارتباط آن با" امر بین الامرین"

شماره پرسش: ۷۰۴۷
تاریخ ارسال پرسش: ۰۶:۰۰:۰۰ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی