بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

حضور تاریخی امام صادق «علیه السلام» در بستر شهادت و نیایش