بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

بخوان، بدون این‌که چیزی در میان باشد که بخوانی

بخوان، بدون این‌که چیزی در میان باشد که بخوانی