بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

ما و تفکر نسبت به آینده‌ای که آینده فلسطین است

ما و تفکر نسبت به آینده‌ای که آینده فلسطین است