بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

ما و دکتر داوری و فردای حضور انقلاب اسلامی در جهان

ما و دکتر داوری و فردای حضور انقلاب اسلامی در جهان