بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

هر تمدنی، فرهنگ و ابزار مخصوص به خود را می‌سازد