بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

سوره‌ی مبارکه جاثیه و راز زمین‌گیریِ امت‌ها و ملت‌ها