بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

علامه طباطبایی، تفسیر المیزان و آینده‌ی تمدن اسلامی