بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

یادداشت «حضور در کربلای جبهه‌ها، در جستجوی «خود».