بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

منافق عهد خود را با نظام کفر حفظ کرده و تنها ظاهر خود را به صورت ظاهر مؤمنان در آورده

شماره پرسش: ۱۰۰۶۳
تاریخ ارسال پرسش: ۰۷:۰۰:۰۰ ۱۳۹۳/۶/۲۸
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی