بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

این است قصه‌ی دولتی که با واقعیات ما آشنا نیست.

شماره پرسش: ۲۲۸۹۷
تاریخ ارسال پرسش: ۰۲:۲۹:۱۵ ۱۳۹۷/۸/۹
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی