بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

خطر خلط بین نکوین و تشریح در سخن عرفا

شماره پرسش: ۲۷۰۳
تاریخ ارسال پرسش: ۰۷:۰۰:۰۰ ۱۳۹۱/۷/۲۷
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی