بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

باید از نگاه هرمنوتیکی غافل نبود

شماره پرسش: ۲۷۰۵۸
تاریخ ارسال پرسش: ۰۷:۴۷:۵۴ ۱۳۹۹/۱/۸
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی