بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

استیضاح رئیس جمهور در این مقطع؟!

شماره پرسش: ۲۸۴۵۷
تاریخ ارسال پرسش: ۰۷:۲۱:۵۲ ۱۳۹۹/۴/۲۰
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی