بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

فهم، نسبی است ولی در راستای رجوع به حقیقت

شماره پرسش: ۲۹۷۶۱
تاریخ ارسال پرسش: ۰۴:۰۵:۵۷ ۱۳۹۹/۹/۲۲
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی