بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

در موضوع قضا و قدر الهی

شماره پرسش: ۲۹۸۴۵
تاریخ ارسال پرسش: ۱۱:۴۱:۱۱ ۱۳۹۹/۹/۳۰
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی