بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

در مورد آقای مصفّا و آقای کریشنامورتی بحث در تخلیه ذهن است

شماره پرسش: ۳۱۵۷۹
تاریخ ارسال پرسش: ۱۱:۰۵:۴۲ ۱۴۰۰/۶/۱۳
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی