بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

اختیار، ذاتیِ انسان است

شماره پرسش: ۳۲۵۵۹
تاریخ ارسال پرسش: ۱۹:۰۹:۱۳ ۱۴۰۱/۱/۹
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی