بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

جایگاه طلبه در این زمانه

شماره پرسش: ۳۵۰۸۹
تاریخ ارسال پرسش: ۱۳:۲۱:۰۰ ۱۴۰۲/۲/۲۶
دسته بندی ها: حوزه و دانشگاهحوزه
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی