بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

بایدمواظبِ خطای تشخیصی بود(جای شهیدباجلادعوض نشود)

شماره پرسش: ۳۵۷۱۵
تاریخ ارسال پرسش: ۱۸:۲۶:۱۱ ۱۴۰۲/۵/۱۴
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی