بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

حضور در انتخابات در این زمان و معنای خاص آن

شماره پرسش: ۳۶۹۴۴
تاریخ ارسال پرسش: ۲۳:۳۱:۴۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی