بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

واقعه غدیر

شماره پرسش: ۵۷۵۳
تاریخ ارسال پرسش: ۰۵:۰۰:۰۰ ۱۳۹۲/۶/۲۲
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی