بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

اعتکاف ماه رمضان 1397(زمان شناسی و نظر به فطرت تاریخی ما در انقلاب اسلامی)

اعتکاف ماه رمضان 1397(زمان شناسی و نظر به فطرت تاریخی ما در انقلاب اسلامی)
موضوعات: اعتکاف