بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

معنای انتظاری که شهید را در بر می گیرد -----در رثای شهید روح‌الله عجمیان