بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

حاج قاسم؛ ضروری‌ترین «بودن» در این تاریخ