بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

پیام نوروزی وسخنرانی رهبر انقلاب حضرت امام خامنه ای در نوروز سال1401