بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

قرآن؛ قرائت نبی از جهان، یا نزولی از طرف پروردگار؟درسخنان آقای محمد شبستری