بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

شرح غزلیّات حافظ - غزل شماره 18 - نگهبانی از برکات عیدِ «صیام»