بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۱ فروردین ۱۳۶۸- آخرین پیام نوروزی (رادیو تلویزیونی) به ملت ایران‌