بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۴ اسفند ۱۳۶۷- حکم به آقای خامنه‌ای (لزوم نظارت بر تدوین کتابهای درسی)