بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۱۳ تیر ۱۳۶۷-پیام تشکر به آقای منتظری (تسلیت سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا)