بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

شرح غزلیات حافظ - غزل شماره‌ 87 - حضور در جهانی به وسعت حضور اراده‌ی الهی در این تاریخ