بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

رونمایی و نظر به روح کتاب «شهود زیبایی و خلق اثر هنری»، اثر آقای دکتر مهدی امامی‌جمعه