بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

ای امام (خوانش دلنوشته ای از استاد_طاهرزاده در رسای امام خمینی "رحمت الله علیه")