بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

روحانیت باید نمونه‌ی زندگی صحیح در این زمانه باشند

شماره پرسش: ۲۲۲۱۷
تاریخ ارسال پرسش: ۲۲:۱۵:۱۲ ۱۳۹۷/۳/۲۳
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
پرسش بعدی
پرسش قبلی
نمایش چاپی