بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته

شماره پرسش: ۳۰۷۵۶
تاریخ ارسال پرسش: ۱۲:۴۴:۱۰ ۱۴۰۰/۱/۲۶
PDF نمایش نسخه چاپی
اندازه فونت: +-
نمایش چاپی